GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Bölüm akademik kadrosunun güçlü olması
 2. Bölüm akademik kadrosunun hem deneyimli hem de genç olması
 3. Alanda yüksek lisans eğitiminin olması
 4. İş bulma imkanı olduğundan tercih eden öğrenci sayısının yoğun olması
 5. Bilimsel eserler yetersiz olmasına rağmen bölümümüze ait bir kütüphanenin olması
 6. Sosyal etkinliklerin faal olarak yürütülmesi

Zayıf Yanlar

 1. Fiziki şartların uygun olmamasından dolayı bilimsel toplantıların yapılamaması
 2. Doktora programının olmaması
 3. Benzer Bölümlerle iletişim ve işbirliği eksikliği
 4. Ulusal ve uluslararası projelerin istenilen düzeyde ve sayıda olmaması
 5. Bilimsel kaynakların yetersizliği
 6. Yayın sayısının beklenilenden daha az olması.
 7. Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanının az olması
 8. Öğrenci değişim programından faydalanmada yetersiz kalınması.
 9. Yurt dışından öğrenci kabulünün olmaması

Fırsatlar

 1. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
 2. Bölüm öğretim elemanları arasında uyumun olması
 3. 35. madde kapsamında doktora yapan öğretim elemanlarının yakın bir zamanda bölüme geri dönmeleri
 4. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler

 1. Öğretim üyelerinin gelmemesi
 2. Fakültenin fiziki yetersizliğinden dolayı derslik sıkıntısı yaşanması
 3. Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi
Son Güncelleme Tarihi:18.12.2015