Program Çıktıları
 1. Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar olan gelişimini ve tarihçesini bilmek
 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
 3. Türkçeyi en güzel bir şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanmak
 4. Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olmak.
 5. Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olmak.
 6. Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilmek.
 7. Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilmek ve bu alanda araştırma yapabilmek.
 8. Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmek.
 9. Türk Halk Edebiyatı içerisinde anlatmaya dayalı türler ile ilgili metinlere ulaşma ve bilgi sahibi olmak.
 10. Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
 11. Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri kullanarak ulaşabilme yeteneğine sahip olmak.
 12. Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmak.
 13. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek.
 14. Bilimsel ahlak ve sorumluluk bilinci kazanmak.
 15. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yabancı dilde yayınları takip edebilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilmek.
Son Güncelleme Tarihi:18.12.2015