İslam Tarihi ve Sanatları
  1. İslâm tarihçiliğinin başlangıcı,
  2. Kaynakları,
  3. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi
  4. Tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

“Siyer 1", "Siyer2", "İslam Tarihi 1", "İslam Tarihi 2", "İslam Medeniyeti Tarihi" "Osmanlıca", "Türk İslam Edebiyatı" İslam Sanatları Tarihi" gibi dersler yer almaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde aşağıdaki Anabilim Dalları yer almaktadır;

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı

İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim 

Ä°lgili resim

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI AKADEMİK KADRO

Dr. Öğrt. Üyesi Yılmaz ÇELİK

Arş. Gör. Murat BIYIKLI

Arş. Gör. Ahmet GÜMÜŞTOP

Arş. Gör . Tuğba ARSLAN

Son Güncelleme Tarihi:18.03.2021