Kalite Komisyonu

1-Prof. Dr. Hasan USLU (Kalite Komisyonu Başkanı)

2-Prof. Dr. Hasan USLU (Eğitim-Öğretim Kal. Kom. Baş.) 

3-Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN (Ar-Ge Kal. Kom. Baş.) 

4-Prof. Dr. Üner KAYABAŞ (Toplumsal Katkı Kal. Kom. Baş.) 

5-Prof. Dr. Rüçhan İRİ (Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kal. Kom. Baş.)  

6-Prof. Dr. Selim KILIÇ (Yönetsel Süreçler Kal. Kom. Baş.) 

7-Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN (Ölçme ve Değ. Kal. Kom. Baş.)

8-Prof. Dr. Sevgi DEMİREL (BAP Koord.) 

9-Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK (Mezunlarla İletişim Koord.) 

10-Prof. Dr. Mesut SAĞNAK (Eğitim Fakültesi) 

11-Prof. Dr. Sefa ERTÜRK (Tıp Fakültesi)

12-Prof. Dr. Türkan BAYER ALTIN (Fen Ed. Fakültesi)

13-Prof. Dr. Ersin AYDIN (Kalite Koord. Yard.)

14-Prof. Dr. Nafiz TOK (Genel Sekreter Vekili) 

15-Doç. Dr. Özge DEMİRAL (Kalite Koord.) 

16-Doç. Dr. Elif ŞEŞEN (Kalite Koord. Yard.) 

17-Doç. Dr. Semirhan GÖKÇE (Kalite Koord. Yard.)

18-Doç. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ (Kalite Koord. Yard.) 

19-Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİK (İktisadi ve İdari Bil. Fak.)

20-Doç. Dr. Cem BALTACIOĞLU (Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü) 

21-Dr. Öğr. Üyesi Menekşe SAKARYA (Kalite Koord. Yard.)

22-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şakir DOKUZ (Uzaktan Eğitim Uyg. Arş. Merkezi Müdürü)

23-Öğr. Gör. Lütfiye Ayça ÇELİKBAŞ (Yabancı Diller Y.O.) 

24-Öğr. Gör. Yasin AFŞAR (Ulukışla MYO)

25-Öğr. Gör. Hülya ÜRÜNDÜ (Uluslararası İlişkiler Koord.)

26-Arzu YILMAZ (Bilgi İşlem Daire Başkanı)

27-Saadet İLBAY (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)

28-Ercan KÖK (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) 

29-Galip BAYIR (Öğrenci Konseyi Başkanı)

Son Güncelleme Tarihi:04.08.2022