Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1-Makine Mühendisliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek

2-Çeşitli nitelikteki dinleyici gruplarını alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara öğrenme kavramı ekseninde, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini göstermek 

3-Mesleki alanda karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek

4-İyi bir lider olarak sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek

5-Gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek

6-Mesleki Alanda ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

7-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak

Genel Yetkinlikler 

  1. Temel mühendislik bilgisi
  2. Bilgiyi pratiğe dönüştürme yeteneği
  3. Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği
  4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
  5. Çözüm yollarını uygulama becerisi
  6. Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği
  7. Uluslararası alanda çalışma yeteneği
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2017