GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 

1- Genç ve dinamik personel yapısı

2- Yurt içi ve yurtdışı üniversite ve araştırma birimleri ile olan güçlü bağlantılar

3- Uzmanlık grupları

4- Çok yönlü çalışmalara yatkınlık

5- Disiplinler arası çalışmalara yatkınlık

6- SCI yayın sayısı/öğretim üyesi oranının yüksekliği

 

Zayıf Yanlar

 

1- Araştırma Görevlilerinin azlığı

2- Derslik, laboratuar gibi teknik alt yapı eksikleri

3- Yurt dışı toplantılara katılım için mali desteğin yetersizliği

4- Birey ve birim bazında performans değerlendirmesinin yapılmamış olması

5- Anabilim dallarına göre öğretim elemanı dağılımındaki dengesizlikler

6- Mesleğin maaş yetersizliği

7- Tanıtım eksikliği

 

Fırsatlar

 

1- Avrupa Birliği programları

2- AR-GE çalışmalarını destekleyecek teknoloji geliştirme bölgeleri yasaları

3-Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge potansiyelini geliştirme çabalarındaki artışlar

4- Öğrenci sayısının azlığı

5- İletişim olanaklarının gelişmesi

6- TÜBİTAK desteklerindeki ve teşviklerdeki artışlar

 

Tehditler

 

1- Sanayi gözünde üniversitelerde yapılan çalışmaların yetersiz görülmesi

2- Niğde halkının ve yerel yönetimin üniversiteye karşı gereken ilgiyi göstermemesi

3- Bölgede sanayinin kısıtlı olması

4- Niğdeli işadamlarının yapılaşmaya gerekli ilgiyi göstermemesi

5- Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerin azlığı

6- Üniversitenin bulunduğu şehrin istihdam ve sosyal imkanlarının kısıtlı olması

Son Güncelleme Tarihi:20.11.2017