Hedefleri

1- Bölümün belirli araştırma alanlarında güçlü hale gelmesi

2- Bölümün öğretim elemanları tarafından tercih edilebilirliğinin arttırılması

3- Eğitim-öğretimde kullanılan laboratuarların geliştirilmesi ve güncel tutulması

4- Bölgede bulunan sanayi kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi

5- Bölüm çalışanları arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve akademik çalışma ortamının iyileştirilmesi

6- Uluslararası öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarının geliştirilerek sürdürülmesi

7- Bölümün ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak

8- Eğitim-öğretim faaliyetlerin arttırılması

Son Güncelleme Tarihi:20.11.2017