Projeler

ULUSAL PROJELER

- Küt ve Aerodinamik Yapılı Cisimler Etrafındaki Akış Kontrolünde Hücum Açısının Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK-Kariyer Projesi, 196.160 TL, 2006-2011
- Hastahaneler İçin Güneş Enerji Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik, Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi, TUBITAK, 2.250.000 YTL, 2007-2011
- Beş Hücreli Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Pili stak Geliştirilmesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP Projesi, FEB 2010/34, 2010-2012.
- Katı Oksit Yakıt Pilleri için Seramik Tabanlı Interkonnektor Geliştirilmesi, Vestel Savunma Sanayi A.Ş., 2009-2011.
- Katı Oksit Yakıt Pilleri için Anot Destekli Membran Elektrot Gurubu Geliştirilmesi, Vestel Savunma Sanayi A.Ş., 2009-2012.
- Zırhlı Araçlar İçin Yardımcı Güç Kaynağı Geliştirilmesi, Vestel Savunma Sanayi A.Ş., 2009-2012.
- Hidrojen kompresörü geliştirilmesi, SAN-TEZ, 01.11.2011-01.11.2013
- Soma termik santrali için plazma kömür yakma sistemi geliştirilmesi, tübitak-teydep, 01.01.2014-01.01.2016.
- Evsel Çoklu Üretim için Düşük Sıcaklıkta Çalışan İleri Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi, Vestel Savunma Sanayi A.Ş., 2009-2012.
- 1 kW’ lık Direk Alkollü Düşük Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi, Vestel Savunma Sanayi A.Ş., 2009-2011.

ULUSLARARASI PROJELER

- Enhancement of Research Capabilities on Multi-functional Nano composites for Advanced Fuel Cell Technology through EU-Turkish-China Cooperation (NANACOFC), Avrupa Birliği Projesi (FP6), 2007-2011.
- Development of chp system in Turkey, araştırmacı, Unıdo, 04.01.2010-04.01.2014.
- Nanocomposite Multi-Functional Materials for Advanced Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell Technology and Manufacturing, 50.000 Euro
- HYTEM “Hydrogen Technologies and Advance Manufacturing Research Center”, 600.000 TL
- Trisofc-durable solid oxide fuel cell tri-generation system for low carbon buildings, avrupa birliği, 11.03.2013-11.03.2015.
 
Son Güncelleme Tarihi:25.08.2016