Enstitü Kurulu
Enstitü Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK (Başkan)Müdür 
Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞENMüdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Ziya AVŞARTürk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat TOPAL Tarih Anabilim Dalı Başkanı  
Prof. Dr. Murat AKINİşletme Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Fatih YÜCEL İktisat Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Bayram ÜNALSosyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Hasan USLUMüzikoloji Anabilim Dalı Başkanı V.
Prof. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLUSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Zait Burak AKTUĞ  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAKBankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİKUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı   
Doç. Dr. Abdullah AYDINKamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Hünkar GÜLERMaliye Anabilim Dalı Başkanı   
Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞENAvrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı V.  
Dr. Öğr. Üyesi Cahit KORKUSağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.
Figen ÇALIŞIR Enstitü Sekreteri (Raportör)
Öğrenci Temsilcisi           -
Son Güncelleme Tarihi:07.10.2021