Tez Yazım Klavuzu
  • Tez Yazım Kılavuzumuzun güncel olmaması nedeniyle mezuniyet işlemlerinin Enstitümüz Öğrenci menüsü içerisinde yer alan "Mezuniyet İşlemleri" linkinden yapılması gerekmektedir.
  • Seminer Teslim İşlemleri
    Enstitü Yönetim Kurulumuz (11.06.2010 tarih 311 sayılı kararı) Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin Seminer Dersi çalışmalarının 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren sadece bir CD’ye kaydedilmiş olarak Seminer Tutanağı ile birlikte Enstitümüze teslim etmelerine karar vermiştir.
    Seminer CD leri, CD zarfı veya kutusu içerisinde olacaktır.CD üzerinde seminer veren öğrencinin Adı Soyadı Anabilim Dalı,Bilim Dalı ve Program isimleri mutlaka yazılacaktır.
    "Seminer Tutanağı" ve "Seminer CD" si poşet dosya içerisinde Enstitü öğrenci işlerine elden teslim edilecektir.Seminer dersi ile ilgili seminer adı ve seminerin başarılı/başarısız olduğuna dair durumu teslim sırasında öğrenci otomasyon sistemine Enstitümüz tarafından işlenecektir.
Son Güncelleme Tarihi:10.04.2018