Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Mezuniyet İşlemleri

Entitümüz Tez Yazım Kılavuzuna uygun olmayan tezler kabul edilmeyecektir.Tez kitabı ve CD'lerde sıralama şekli ve bölümler Tez Yazım Kılavuzunda gösterildiği şekilde olmalıdır.Bu sıralama şekline uygun olmayan kitap ve CD'ler teslim alınmayacaktır. Tez Yazım Kılavuzuna  http://www.ohu.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/TEZ%20YAZIM%20KILAVUZU.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. Tezlerde (dış kapak ve iç kapakta) üniversitemiz ana sayfasında bulunan renkli üniversitemizin logosu kullanılacaktır

Tez ve Cd ler Enstitümüz tarafından kontrolü yapıldıktan sonra kütüphaneye teslim edilecektir.

Tezle ilgili dış kapak, iç kapak, özet vb. örnekleri için tıklayınız. (Yüksek Lisans)

Tezle ilgili dış kapak, iç kapak, özet vb. örnekleri için tıklayınız. (Doktora)

1-) Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu  (Doldurularak 2 adet çıktı alınacaktır.) 
Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formuna
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp adresinden ulaşabilirsiniz.

Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formunda bulunan Tez İsmi ile Tez Onay sayfası, Tez Kitabında ve Cd'lerde bulunan tez isimleri aynı olacaktır. Söz konusu  Materyaller ve formlar üzerinde bulunan tez isimleri  Enstitü Kayıtlarında bulunan tez ismi ile birebir aynı olacaktır.

Yüksekögretim Kurumlarından Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkındaki Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
İlgili kılavuzu dikkatle okuduktan sonra Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formunu doldurunuz.


Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formunu doldururken "TEZ ADI" nı son ve doğru şekliyle giriniz.Tez adında değişiklik olup olmadığını kontrol ediniz.Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu, Tez Onay Sayfası,Tez Kitabı,Tez Cd'leri üzerinde bulunan "TEZ ADI"  hepsinde aynı şekilde olacaktır.Şayet "TEZ ADI" tez savunma sınavı esnasında juri tarafından değiştirilmişse "TEZİN YENİ ADI"  Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu,Tez Onay Sayfası,Tez Kitabı,Tez Cd'leri üzerinede aynı şekilde yazılacaktır.

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

2-) İlişik Kesme Belgesi (tıklayınız)

3-) 3 Adet Tezin Kaydedildiği Anametin CD  

Anametin CD içeriği: Tez Kitabının birebir aynısı olarak CD ortamına pdf olarak aktarılacaktır.
1 adet Üniversite Kütüphanesine
1 adet Enstitümüze teslim edilecektir.

Öğrenci herhangi bir kurumda Enstitümüzce Tez Araştırma İzni alınarak, tezi ile ilgili olarak çalışmada bulunmuş ise ilgili kuruma 1 adet Anametin  teslim edecektir. Teslim alındı yazısı diğer mezuniyet evrakları ile birlikte Enstitümüze verilecektir.

CD hazırlamadan önce Yüksekögretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuzu dikkatlice okuyunuz !!!
İlgili kılavuzu buradan indirebilirsiniz.

CD İçerisindeki Tez Dosyaları isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır
Örnek :
Tam metin için tez ismi : referansno.pdf
Ekler için isim : referansno.rar
Tezin isimlendirilmesinde kesinlikle kişinin adı veya tezin konusu olmayacaktır. Sadece referans numarası yazılacaktır.

4-) 2 Adet Tez Özetlerinin (Türkçe-İngilizce) Kaydedildiği CD  

Tez Özetleri için : referansno.pdf

Tezler CD Kutusunda Teslim edilecektir.
Cd Kapağı Örneğini buradan indirebilirsiniz. ONAY SAYFASIZ ANA METİN CD 'sinde kişisel veriler (Islak imza, Fotoğraf, Kimlik numarası, E-mail adresi, Telefon, Doğum yeri, Doğum Tarihi, İş ve Ev adresi vb.) bulunmamalıdır. 

5-) 2 Adet Ciltlenmiş Tez Kitabı (Beyaz Karton Kapaklı)
 1 adet Üniversite Kütüphanesine teslim edilecektir. (Tez araştırma,çalışma izni söz konusu değilse sadece 1 tez kitabı bastırılması yeterlidir.)
 1 adet Tez Araştırma İzni alınan Kuruma Teslim Alındığına dair yazı karşılığı teslim edilecektir.Teslim alındı yazısı diğer mezuniyet evrakları iile birlikte Enstitümüze verilecektir.
 
6-) Çeşitli kurumlardan tez araştırma izni alınmış ve araştırmasını tamamlamış öğrenciler araştırma sonuçları ile ilgili materyalleri (Tez Kitabı ve Ana Metin CD' vb. İlgili Kurumca istenilen materyaller) ilgili kuruma vermekle yükümlüdürler.
   İlgili kurumca istenen araştırma sonuçları ile ilgili CD-Tez Kitabı ve istenilen diğer materyallerin teslim alındığına dair 1 adet mühürlü resmi yazı Enstitümüze teslim edilecektir.

7-) Öğrenci Kimlik Kartı iade edilecektir. (Kayıp yada çalıntı durumu varsa mazereti belirtir üst dilekçe ve gazete ilanı Enstitümüze verilecektir.)

8-) 2 adet vesikalık fotoğraf

9-) Nüfus cüzdanı fotokopisi

10-) 2 adet jüri tarafından imzalanmış olan onay sayfası 

11-) Sticker (Öğrenci Sticker Almışsa)

12-) Tez Teslim Tutanağı için tıklayınız.

13-)Türkiye Mezunları Bilgi Formu  için açıklamayı okuyunuz. (Yabancı Uyruklu öğrenciler dolduracaktır.)


NOT:
-BELGELER POŞET DOSYA İÇERİSİNDE KIRIŞTIRILMADAN, ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZINTI, DÜZELTME VE LEKE İZİ OLMADAN TESLİM EDİLECEKTİR.
-BELGELER ÖĞRENCİNİN TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE ENSTİTÜMÜZE TESLİM EDİLECEKTİR.

* ONAY SAYFASIZ ANA METİN CD 'sinde kişisel veriler (Islak imza, Fotoğraf, Kimlik numarası, E-mail adresi, Telefon, Doğum yeri, Doğum Tarihi, İş ve Ev adresi vb.) bulunmamalıdır. 


 

Son Güncelleme Tarihi:16.07.2021